magiccolor.pl

Dzięki organizacjom pożytku publicznego świat jest bardziej kolorowy

PODLASKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

STOWARZYSZENIE
PODLASKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

PODLASKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: PSON-MIEDZYRZEC@O2.PL
Adres: UL. ZAHAJKOWSKA 44F
21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI woj. LUBELSKIE
NIP: 5371992346
REGON: 03023787100000
Wpis do KRS: 2001-09-13
Więcej informacji: PODLASKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !