magiccolor.pl

Dzięki organizacjom pożytku publicznego świat jest bardziej kolorowy

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH PRZY W.T.Z.

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH PRZY W.T.Z.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH PRZY W.T.Z.

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KOCJANA 15
39-300 MIELEC woj. PODKARPACKIE
NIP: 8171812358
REGON: 83044981000000
Wpis do KRS: 2001-11-28
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH PRZY W.T.Z.

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !