magiccolor.pl

Dzięki organizacjom pożytku publicznego świat jest bardziej kolorowy

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: OSTRÓDZKA 4 C
11-015 OLSZTYNEK woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NIP: 7392923239
REGON: 51070017400000
Wpis do KRS: 2001-10-18
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !