magiccolor.pl

Dzięki organizacjom pożytku publicznego świat jest bardziej kolorowy

HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.HOSPICJUM.KOSZALIN.PL
Adres: UL. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 80
75-136 KOSZALIN woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
NIP: 6692159233
REGON: 33024053300000
Wpis do KRS: 2001-06-06
Więcej informacji: HOSPICJUM IM.ŚW.MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !