magiccolor.pl

Dzięki organizacjom pożytku publicznego świat jest bardziej kolorowy

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DON BOSCO-RZESZÓW"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DON BOSCO-RZESZÓW"

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DON BOSCO-RZESZÓW"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: WITOLDA ŚWIADKA 5 A
35-309 RZESZÓW woj. PODKARPACKIE
NIP: 8131720383
REGON: 69042472500000
Wpis do KRS: 2002-04-26
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "DON BOSCO-RZESZÓW"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !