magiccolor.pl

Dzięki organizacjom pożytku publicznego świat jest bardziej kolorowy

FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY

FUNDACJA
FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY

FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY

Typ: FUNDACJA
WWW: WWW.FUNDACJA-KOLOSY.ORG.PL
Adres: FLORIANA 7
40-286 KATOWICE woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6341638617
REGON: 27003420200000
Wpis do KRS: 2002-05-14
Więcej informacji: FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !