magiccolor.pl

Dzięki organizacjom pożytku publicznego świat jest bardziej kolorowy

STOWARZYSZENIE SŁUŻENIA POMOCĄ RODZINIE, UZALEŻNIONYM I BEZROBOTNYM "DOBRA NOWINA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE SŁUŻENIA POMOCĄ RODZINIE, UZALEŻNIONYM I BEZROBOTNYM "DOBRA NOWINA"

STOWARZYSZENIE SŁUŻENIA POMOCĄ RODZINIE, UZALEŻNIONYM I BEZROBOTNYM "DOBRA NOWINA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KRZYWA 8
95-020 ANDRESPOL woj. ŁÓDZKIE
NIP: 7282448300
REGON: 47305987000000
Wpis do KRS: 2002-07-08
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE SŁUŻENIA POMOCĄ RODZINIE, UZALEŻNIONYM I BEZROBOTNYM "DOBRA NOWINA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !